drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ, W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ODDANĄ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OSOBOM FIZYCZNYM

Podstawa prawna:  ustawa  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami ).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o sprzedaż na własność nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste
      lub 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.