drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie o wymeldowanie    lub 
  2. Do wglądu:
    • dowód osobisty
    • dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego
    • dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sadu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej lub wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego lub postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Do 30 dni , w sprawach skomplikowanych - do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............