drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UDZIELANIE  INFORMACJI  O  PRZEDSIĘBIORCACH

Podstawa prawna: art. 88a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............