drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

REJESTRACJA ZGONU - SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU,
WYDANIE ODPISÓW Z AKTU.

Podstawa prawna: art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia.
 2. Wniosek o trzy pierwsze odpisy z aktu zgonu   lub
 3. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
 4. Dokumenty do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej
  • akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego
 • najbliżsi krewni lub powinowaci
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon