drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

DOKONANIE ZMIANY IMION I NAZWISK

Art. 2, 5, 8, 10 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 ze zmianami)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek  zawierający dane:
  1. nazwisko i imiona wnioskodawcy,
  2. stan cywilny,
  3. nazwiska i imiona małoletnich dzieci lub informacja o nieposiadaniu małoletnich  dzieci nawet gdy wnioskodawca podaje stan cywilny - wolny, kawaler, panna,
  4. nazwisko i imię, o które ubiega się wnioskodawca, imiona i nazwiska małoletnich  dzieci, na które zmiana ma się rozciągać,
  5. przyczyny uzasadniające wniosek.
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy oraz odpisy zupełne aktów urodzenia jego małoletnich dzieci.
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy, w przypadku jego rozwiązania przez rozwód, z adnotacją o rozwodzie oraz ewentualnym powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.
 4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 14 lat, o wyrażeniu zgody na  zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
  1. zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  2. zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany  nazwiska tylko jednego z rodziców.
 5. Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę  imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
  1. zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  2. zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.
 6. Dokumenty, które według uznania wnioskodawcy, mogą służyć jako materiał  dowodowy uzasadniający wniosek.
 7. Dowód osobisty - do wglądu.
 8. Ankieta osobowa   lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna