drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO
W AKCIE STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
      lub
  2. Załączniki:
    • dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC
  3. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem ................ Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.