drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego   lub
  2. Załączniki:
    • dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC
  3. Dokumenty do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie  skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wydanej przez ............... wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem ................ Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.