drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYDAWANIE DUPLIKATÓW ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE  DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2002r. Nr 135, poz. 1143 z późniejszymi zmianami) - Załącznik do ustawy.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę
  • za pośrednictwem poczty

               O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............