drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu    lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............