drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe

Podstawa prawna: § 5 i 6 rozporządzenia MI z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 1122)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie wtórnika" (BOI - 31) (wypełnia właściciel)
  pobierz wniosek: lub
 2. Załączniki:
  • oświadczenie (BOI-36)
   pobierz oświadczenie: lub
 3. Do wglądu:
  • dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe)
  • tablice rejestracyjne (tymczasowe tablice rejestracyjne)
  • dokument tożsamości
  • polisa OC

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje