drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Uzgodnienie stanowiska konserwatorskiego projektu budowlanego, koncepcji architektonicznej oraz zezwolenia na prace budowlane

Podstawa prawna: art. 4, 5, 8a oraz art. 21 i 27 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tj. Dz. U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1150 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o uzgodnienie ze stanowiska konserwatorskiego projektu budowlanego, koncepcji architektonicznej, oraz zezwolenia na prace budowlane *" (WKiDK-11)
  pobierz wniosek:
  lub
 2. Załączniki:
  • plan budowlany, koncepcję architektoniczną,
  • kserokopię decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • upoważnienie w przypadku występowania w imieniu inwestora.

II. OPŁATY*:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • zażalenie na postanowienie, decyzję wnosi się do Ministra Kultury (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Warszawa 00-071), za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, decyzję (zażalenie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie lub 14 dni w przypadku doręczenia decyzji.
 • w pozostałych przypadkach służy odwołanie wyłącznie od decyzji organu wydającego pozwolenie na ww. prace.

VI. UWAGI:
Odbiór opinii konserwatorskiej odbywa się za pośrednictwem poczty lub w miejscu składania dokumentów.