drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Podstawa prawna: art. 1, ust. 2, art. 7, ust. 1-2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r., Nr 51, poz. 297 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia" (BOI-22)
  pobierz wniosek:
  lub
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizacje zgromadzenia

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. W przypadku gdy spełnione są wymogi formalne potrzebne do zorganizowania zgromadzenia organizator otrzymuje kopię zgłoszenia do Komendy Miejskiej Policji o mającym się odbyć zgromadzeniu.
 2. Decyzja odmowna - 3 dni od dnia zawiadomienia nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku gdy zgromadzenie organizowane jest na drodze publicznej, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia z .............
 2. Organizator zobowiązany jest złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zgromadzenia i nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.