drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna

Podstawa prawna: art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o udzielenie pomocy prawnej" (BMRK-1)
    pobierz wniosek: lub
  2. Załączniki:
    • Dokumenty potwierdzające naruszenie prawa konsumenta

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 120 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Porady i pomoc prawna udzielane są tylko konsumentom, tj. osobom, które zawierają umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.