drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 81, poz. 889 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych" (BOP-3).
  pobierz wniosek: ( lub )
 2. Załączniki:
  • protokół z Zebrania Założycielskiego,
  • lista Założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego,
  • lista osób obecnych na Zebraniu Założycielskim.
  • statut w 3 egzemplarzach,

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.