drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903), art. 34, art.37. ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej ............ pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.
  2. O każdym etapie załatwienia wniosku, najemca informowany jest odrębnymi pismami