drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYRAŻENIE  ZGODY  NA  PODNAJEM  LOKALU  KOMUNALNEGO

Podstawa prawna: art. 668 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego, z opinią właściwego zarządcy budynku   lub

II. OPŁATY:
 
  Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
  
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............