drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANEJ ADAPTACJI POMIESZCZENIA

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zawarcie umowy najmu po wykonanej adaptacji pomieszczenia    lub
  2. Załączniki: 
    - protokół technicznego odbioru wykonanej adaptacji 
    - karta ewidencyjna powstałego po adaptacji lokalu mieszkalnego 

II. OPŁATY:
     
  Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............