drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna: Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków     lub  
  zawierające:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki,
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  • wielkość i rodzaj emisji,
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 2. załączniki:
  • wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku:
           BZT5
           zawiesina ogólna
  • mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków 

II. OPŁATY:
       
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
      
............