drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

OPŁATA SKARBOWA  WNIOSKI W SPRAWIE UDZIELENIA PISEMNEJ INFORMACJI O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art. 14a  § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego    lub 
II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY :
Nie przysługuje.