drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
WNIOSKI PODATNIKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA PISEMNEJ INFORMACJI

O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art. 14 § 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa   (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

  • Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego    lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY :
Nie przysługuje.