drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Podstawa prawna: art. 306f  § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych
    lub 
 2. Załączniki:
  • odpis aktu zgonu spadkobiercy
  • odpis aktu urodzenia spadkobiercy
  • odpis aktu urodzenia wnioskodawcy
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w ............. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.