drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

 ZGŁOSZENIE ODNALEZIENIA WŁASNEGO DOWODU OSOBISTEGO, ZGŁOSZONEGO JAKO UTRACONY

Podstawa prawna: art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie o znalezieniu własnego dowodu osobistego    lub  

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko d/s Obywatelskich i Wojskowych - pokój nr 15

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.