KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZNANIE DZIECKA

Podstawa prawna: art. 72 - 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Dokumenty do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców
  • postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku matki małoletniej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich)

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Uznanie dziecka polega na złożeniu przez ojca dziecka oświadczenia o uznaniu
  2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.
  3. W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.
  4. W przypadku ojca posiadającego ograniczaną zdolność do czynności prawnych (np. małoletniego) niezbędna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego ( przeważnie jednego z rodziców)