KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW DO EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2002r. Nr 135, poz. 1143 z późniejszymi zmianami) - Załącznik do ustawy.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Ksero oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za każdą stronę - 3,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje