KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY
PONAD DWA MIESIĄCE

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o zgłoszenie wyjazdu za granicę ponad dwa miesiące 
  2. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość
    • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać osobiście.