KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wniosek o wydanie niekwalifikowanego certyfikatu do składania podpisu elektronicznego

Podstawa prawna: art. 63 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U.00.98.1071 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie niekwalifikowanego certyfikatu do składania podpisu elektronicznego

II. OPŁATY:

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Więcej informacji na stronie internetowej Lokalnego Centrum Certyfikacji