KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Realizacja zadania publicznego
składanie oferty z inicjatywy wnioskodawcy

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Oferta realizacji zadania publicznego" (BOP-10)
    pobierz wniosek: ( lub )

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.