KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Realizacja zadania publicznego
składanie oferty z inicjatywy wnioskodawcy z zakresu pomocy społecznej

Podstawa prawna: dział I rozdział 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej" (BOP-12)
    pobierz wniosek: ( lub )

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.