KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Postanowienie o wpisie do rejestru stowarzyszeń

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.Nr 79,poz.855).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Postanowienie lub zawiadomienie sądu o wpisie do rejestru stowarzyszeń.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.