KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wtórnik nalepki kontrolnej

Podstawa prawna: § 11 ust. 4 rozporządzenia MI 22 lipca 2002 r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie wtórnika" (BOI-31) (wypełnia właściciel)
  pobierz wniosek: lub
 2. Załączniki:
  • oświadczenie (BOI-36)
   pobierz oświadczenie:
   lub
 3. Do wglądu:
  • dowód rejestracyjny
  • dokument tożsamości
  • karta pojazdu - jeśli została wydana
  • polisa OC

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje