KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Montaż/demontaż haka oraz Taxi i gaz

Podstawa prawna: art. 78 ust 2 pkt 2 oraz art. 81 ust 8 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.); § 14 ust 2 i 3 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 133 poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. Montażu haka:

 1. Wniosek "Zgłoszenie zmiany"
  • Załączniki:
   badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, w którym zamontowano hak holowniczy
 2. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
  • dowód rejestracyjny
  • polisa OC

B. Zmiany przeznaczenia pojazdu na TAXI:

 1. Wniosek "Zgłoszenie zmiany"
 2. Załączniki:
  • badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
 3. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
  • dowód rejestracyjny
  • polisa OC

C. Montażu instalacji gazowej:

 1. Wniosek "Zgłoszenie zmiany"
 2. Załączniki:
  • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
  • faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
 3. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
  • dowód rejestracyjny
  • polisa OC

D. Demontażu haka, TAXI oraz instalacji gazowej:

 1. Wniosek "Zgłoszenie zmiany"
 2. Załączniki:
  • badanie techniczne dodatkowe
 3. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
  • dowód rejestracyjny
  • polisa OC

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł
 • za załącznik - 0,50 zł
 • za ewentualne upoważnienie - 15,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.