KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYKONANIE  PRZEZ  GMINĘ  PRAWA  PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • akt notarialny (warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............