KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wydanie wytycznych konserwatorskich do projektowania, przebudowy, remontu

Podstawa prawna: art. 4, 5, 8a oraz art. 21 i 27 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tj. Dz. U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1150 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o wydanie wytycznych konserwatorskich do projektowania, przebudowy, remontu *" (WKiDK-10)
    pobierz wniosek:
    lub
  2. Załączniki:
    • plan sytuacyjny obiektu
    • fotografię obiektu

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie służy wyłącznie od decyzji organu wydającego pozwolenie na prace objęte wytycznymi.

VI. UWAGI:
Odbiór opinii konserwatorskiej odbywa się za pośrednictwem poczty lub w miejscu składania dokumentów.