KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wydanie zaświadczenia w wpisie do ewidencji obiektów, które świadczą usługi hotelarskie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55 , poz.578) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 66, poz.665 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów ,w których są świadczone usługi hotelarskie" (WSRiPM-2)
    pobierz wniosek:
    lub
  2. Załączniki:
  • opis obiektu
  • arkusz deklarujący spełnienie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Procedura nie dotyczy obiektów hotelarskich, tj: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, pól biwakowych.