KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

SPRZEDAŻ  LOKALU  UŻYTKOWEGO  NA  RZECZ  NAJEMCY

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903), art. 34 ust. 6, art.37 ust.2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543). 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy   lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej ............ pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............
  3. O każdym etapie załatwiania wniosku, najemca informowany jest na bieżąco, odrębnymi pismami.