KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

REALIZACJA WYROKU EKSMISYJNEGO

Podstawa prawna: art. 14, 17 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, do którego uprawnienie wskazał sąd w wyroku eksmisyjnym   lub
  2. Załączniki: 
    Wyrok eksmisji z lokalu mieszkalnego 

II. OPŁATY:
      
 Nie pobiera się. 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
     
 Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............

VI. UWAGI:

  1. Wyroków eksmisyjnych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. 
  2. Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal.