KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAMIANA  MIESZKAŃ

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zamianę mieszkań    lub  

II. OPŁATY:
    
   Nie pobiera się. 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie wnosi się do ............

VI. UWAGI:

  1. W celu dostosowania warunków zamieszkania do aktualnej sytuacji rodzinnej materialnej i mieszkaniowej lokatorów wynajmujący dokonuje zamian lokali.
  2. Zamian lokali dokonuje się z urzędu oraz poprzez pośredniczenie w zamianach międzylokatorskich na wniosek najemcy. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............