KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

NADANIE  MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE  (50-lecie)

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie    lub 

  2. Do wglądu:

    • akt małżeństwa

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 180 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............