KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art. 204 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego     lub 
  2. Załączniki:
    • dokumenty potwierdzające podane fakty

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.