KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZYSKANIE  ZEZWOLENIA  NA  UTRZYMYWANIE  PSA  RASY 
UZNAWANEJ  ZA  AGRESYWNĄ

Podstawa prawna: art. 10 ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z 2003 r. z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159 poz. 1051 z 1998 r. z późn. zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną    lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pitt bull terrier
 • Perro de Presa Mallorquin
 • bulldog amerykański
 • dog argentyński
 • Perro de Presa Canario
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabash
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukazki