drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UDZIELANIE BONIFIKAT W OPŁATACH ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Podstawa prawna: art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami ).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek użytkownika wieczystego o przyznanie bonifikaty    lub 
  wraz z załącznikami:
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona  PIT 31 lub PIT 40A 
  • w przypadku osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaświadczenie o okresie zarejestrowania za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona
  • w przypadku innych dochodów należy złożyć stosowne oświadczenie o ich wysokości

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Użytkownicy wieczyści winni załączyć dokumenty osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.
 2. Bonifikata w opłacie rocznej dotyczy nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.