drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) złożone przez obydwojga rodziców
      lub
  2. Dokumenty do wglądu:
    • Dokumenty tożsamości obojga rodziców

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. UWAGI:
Zmiany imienia dziecka można dokonać tylko raz, jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia