KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

REJESTRACJA JEDNOSTKI TERENOWEJ STOWARZYSZENIA

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.Nr 79,poz.855).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o rejestrację jednostki terenowej stowarzyszenia" (BOP-2)
 2. Załączniki:
  • statut Stowarzyszenia poświadczony przez właściwy dla terenu działania Zarządu Głównego Krajowy Rejestr Sądowy,
  • uchwała właściwego organu władzy stowarzyszenia o powołaniu jednostki terenowej,
  • wyciąg z rejestru informujący o aktualnym składzie Zarządu Głównego poświadczony przez Krajowy Rejestr Sądowy,
  • lista członków założycieli jednostki terenowej zawierająca dokładne dane o nich tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo, własnoręczny podpis,
  • protokół z zebrania założycielskiego z informacją o:
   - składzie zarządu jednostki terenowej,
   - siedzibie stowarzyszenia,
   - składzie Komitetu Założycielskiego.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.